Identification declaration, gpg signed.

Последна модификация преди 1 месец