Identification declaration, gpg signed.

Последна модификация преди 3 месеца